Vår filosofi

Vi skall vara ett grönt företag! Vi ÄR Agent Green! Det betyder att vi alltid gör vad vi kan för att ha så lite åverkan som möjligt på vår jord.

Våra tjänster är starkt förknippade med jorden vi lever på och det vill vi skall genomsyra hela vår verksamhet.

Vad är ekologiska varor?

Vi har t.ex. endast ekologisk frukt. Undrar ni vad det egentligen innebär med ekologisk frukt, läs om eko frukt här.

Miljömärkningar

Vår växtnäring är självklart giftfri och godkänd för KRAV-odling

Miljö- & kvalitetspolicy

Vi har självklart en uttalad miljö- och kvalitetspolicy som vi arbetar efter. Vill ni ha en kopia på den, så är det bara att höra av er.

Detsamma gäller vår Code of conduct.